Forretningsfilosofi: Innovasjon, utholdenhet og ærlighet

Syn

Å være den mest konkurransedyktige stålbedriften i verden

Oppdrag

Å være leder for den fremtidige stålindustrien

Kulturell bevissthet

Kunnskap og handling

Bedriftskultur